کتاب بگذار سگ ها را رها کنیم

اثر مورین جنینگز از انتشارات آریابان - مترجم: فرزام حبیبی اصفهانی-داستان تریلر

مسابقه‌ی شكار موش‌ها توسط سگ‌ها، اين‌بار با نتيجه‌ای به اتمام رسيد كه از نظر يكی از صاحبان سگ غيرعادی و به همراه تقلب بود،‌ همان شب بعد از اتمام برنامه و ترك محل مسابقه توسط حاضرين، جنازه‌ی يكی از صاحبان سگ پيدا می‌شود و در زمانی كوتاه با وجود قرائن و شواهد بسيار، به راحتی قاتل شناسايی می‌شود و... از آن سو ويليام مرداك كه به واسطه‌ی يك درخواست وارد اين پرونده می‌شود و با فرايندی بسيار جذاب و پيچيده معمای قتل را حل می‌نمايد.


خرید کتاب بگذار سگ ها را رها کنیم
جستجوی کتاب بگذار سگ ها را رها کنیم در گودریدز

معرفی کتاب بگذار سگ ها را رها کنیم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بگذار سگ ها را رها کنیم


 کتاب آخرین کودک
 کتاب حق نگه دار ابلهان
 کتاب آپارتمانی در پاریس
 کتاب خانه ای کف دریاچه
 کتاب گمشده
 کتاب مرگ