کتاب دختر گمشده

اثر النا فرانته از انتشارات کتاب خورشید - مترجم: ابوالحسن حاتمی-داستان تریلر

«دختر من تقريبا بيست سال پيش و درست روز يكشنبه‌ای در ماه اوت گم شد. من چيزی نمی‌ديدم چون اضطراب آدم را كور می‌كند. در اين‌جور مواقع غريبه‌ها بيشتر به درد می‌خورند.» لدا قهرمان داستان، استاد دانشگاه است و مدت‌ها پيش از شوهرش جدا شده است. مهاجرت دخترهايش به كانادا، برای پيوستن به پدرشان، زندگی او را دچار فراز و نشيب‌هايی می‌كند كه انتظارشان را نداشته است؛


خرید کتاب دختر گمشده
جستجوی کتاب دختر گمشده در گودریدز

معرفی کتاب دختر گمشده از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دختر گمشده


 کتاب طعمه
 کتاب رفته،عزیزم،رفته
 کتاب خانه ای که در آن مرده بودم
 کتاب یک شلیک
 کتاب زنی میان ما
 کتاب راه سخت