کتاب زنانه نیست

اثر پی دی جیمز از انتشارات نیلوفر - مترجم: امیر احمدی آریان-داستان تریلر

Handsome Cambridge dropout Mark Callender died hanging by the neck with a faint trace of lipstick on his mouth. When the official verdict is suicide, his wealthy father hires fledgling private investigator Cordelia Gray to find out what led him to self-destruction. What she discovers instead is a twisting trail of secrets and sins, and the strong scent of murder.


خرید کتاب زنانه نیست
جستجوی کتاب زنانه نیست در گودریدز

معرفی کتاب زنانه نیست از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب زنانه نیست


 کتاب فراموشی
 کتاب چشمان تاریکی
 کتاب خانه ای برای تعطیلات
 کتاب آیینه سرتاسر ترک برداشت
 کتاب قربانی هوس
 کتاب هشدار