کتاب سایه ها

اثر شوساکو اندو از انتشارات حکمت کلمه - مترجم: محمود گودرزی-داستان تریلر

هر بار که خودکار به دست می‌گرفتم، حس می‌کردم که بیشتر خودم را خطاب قرار می‌دهم تا اضطرابم را تسکین دهم و بفهمم در ذهنم چه می‌گذرد. چزی نفرستادم، زیرا اطمینان کامل دارم که نوشتن بی‌فایده است و به رضایت واقعی می‌انجامد. اتفاقی را که افتاده هنوز کاملا نپذیرفته‌ام... ؛


خرید کتاب سایه ها
جستجوی کتاب سایه ها در گودریدز

معرفی کتاب سایه ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سایه ها


 کتاب اتاق مرموز
 کتاب دزدان دریایی کارائیب(جلد اول)
 کتاب زمین در حال محو
 کتاب وایولت
 کتاب مگره و جنایتکار
 کتاب سطح