کتاب سوءقصد

اثر هری مولیش از انتشارات نشر چشمه - مترجم: سام گیس زندی-داستان تریلر

De aanslag, Harry Mulisch
عنوان: ترور؛ هری مولیش؛ مترجم: سامگیس زندی؛ تهران، نشر چشمه، 1393، در 205 ص، 9786002294760؛ موضوع: داستانهای نویسندگان هلندی


خرید کتاب سوءقصد
جستجوی کتاب سوءقصد در گودریدز

معرفی کتاب سوءقصد از نگاه کاربران
De aanslag, Harry Mulisch
عنوان: ترور؛ هری مولیش؛ مترجم: سامگیس زندی؛ تهران، نشر چشمه، 1393، در 205 ص، 9786002294760؛ موضوع: داستانهای نویسندگان هلندی


مشاهده لینک اصلی
_
همه چیز با شنیدن چند صدای شلیک شروع می شود، جنازه ای توی خیابان افتاده که مربوط به یکی از پلیس های هلندی است که در جنگ جهانی دوم با ارتش آلمان و نازی ها کمک میکرده و به همین دلیل مورد سوء قصد قرار می گیرد، صاحب خانه ای که جنازه روبروی آن جنازه بر روی زمین افتاده بود، برای فرار از دست نازی ها جنازه را جلوی درب خانواده استینوایک می اندازند. فرصتی نمانده، پسر بزرگتر برای جا به جایی جسد حرکت می کند ولی دیر شده و آلمان ها سر می رسند. پسر کوچکتر را به پاسگاه می برند و خانه آن ها را منفجر می کنند و پدر و مادر را هم اعدام می کنند.
.
این کلیت داستان است ولی جزئیات کاملا متفاوت است که سالها طول می کشد تا واقعیت بر ملا شود. واقعیتی که نشان از سادگی دارد.
پسر کوچکتر در پاسگاه پلیس با زنی که سوء قصد را انجام داده، هم سلول می شود و در آن شرایط بحرانی آن زن تاثیری آرامبخش و خاطره انگیز بر پسر میگذارد که پس از گذشت سالیان و روشن شدن واقعیت، نمی تواند از او متنفر باشد.
.
پسر کوچکتر با اشخاص مرتبط با دو طرف این سوء قصد به صورت تصادفی دیدار می کند و ماجرا را از زبان آن ها هم می شنود. پسرِ پلیسِ کشته شده و مردی که هم دست زن در آن شب بود.
واقعا نمی شود کسی را مقصر شناخت، همه چیز به جنگ و فضای نفرت انگیز و رعب آور آن بر می گردد تا یک سری اتفاقات باعث از بین رفتن پدر، مادر و برادر بزرگتر شود. جنگ برای طرفین طبعاتی در پیش خواهد داشت. پس از کشف حقایق و اینقدر ساده کشته شدن آدم ها در این اتفاق، حس بیزاری و تنفر از جنگ و بانیان جنگ در شما چندین برابر می شود. این اتفاق زمانی می افتد که جنگ در اروپا به پایان رسیده و هلند هم در انتظار تخلیه نیروهای آلمانی، در اصل جنگی هم در میان نبود و همه چیز از عواقب جنگ بود.
.
کتاب از نوجوانی آنتون شروع می شود و با زندگی او تا کهنسالی همراه می شویم. کتاب با جنگ و کشتار آغاز می شود و با نفرت همگانی و تظاهرات گسترده بر علیه جنگ به پایان می رسد. این کتاب خود جنگ است.
.
توضیحات بیشتر درمورد کتاب باعث از بین رفتن لذت کشف حقایق می شود. اگر جنگ دغدغه شما هم هست، بخوانیدش.
.
به اقتباس از کتاب فیلمی تحت همین عنوان هم ساخته شده که به سختی توانستم پیدا کنم و ببینم. فیلم به هیچ وجه نتوانسته تأثیرگذاری کتاب را داشته باشد و در جزئیات تغییرات زیدب را اعمال کرده. با این توصاف فیلم جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زیان را در سال هزار و نهصد و هشتاد و شش ازآن خود کرد.
سامگیس زندی تلاش بسیاری در شناساندن ادبیات کشورهایی نظیر هلند و بلژیک و دانمارک به خواننده های ایرانی انجام داده و این کارش قابل ستایش است. همیشه ترجمه هایش را بدون توجه به نویسنده و سبک کتاب خریده ام چون انتخاب هایش را قبول دارم، هرچند این کتاب نیاز به کمی ویرایش دارد.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب سوءقصد


 کتاب دختر فرانسوی
 کتاب کین و ایبل
 کتاب ویرانه های معبد
 کتاب قاتلان بدون چهره
 کتاب جایی برای پیرمردها نیست
 کتاب دروازه کلاغ