کتاب شبح

اثر یو نسبو از انتشارات مانا کتاب - مترجم: سپیده حبیبی-داستان تریلر

گوستو:
زندگی به رستوران گرونه که آدم از پس هزینه اش برنمیاد. مرگ هم فیش پول غذاییه که اصلا فرصت خوردنشو پیدا نکردی. پس همون بهتر که آدم گرونترین غذای منو رو سفارش بده -چون به هر حال از پس هزینۀ ارزون ترشم برنمیاد- تا اگه شانس باهاش یار باشه، بتونه یه لقمۀ گُنده ازش بخوره.


خرید کتاب شبح
جستجوی کتاب شبح در گودریدز

معرفی کتاب شبح از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شبح


 کتاب حواسم بهت هست
 کتاب گناه مضاعف
 کتاب تبر
 کتاب آوای فرشته
 کتاب ماجراهای پارکر پاین
 کتاب دختر سوم