کتاب مگره و مرد اسرارآمیز

اثر ژرژ سیمنون از انتشارات هرمس - مترجم: فائزه اسکندری-داستان تریلر

سربازرس مگره عضو گروه ضربت شماره یک نیروی پلیس سرش را از روی میز بلند کرد. به نظرش آمد بخاری آهنی وسط دفتر که لوله‌ی سیاهش تا سقف بالا رفته بود، مثل همیشه پر سر و صدا نیست. تکه کاغذی را که خوانده بود کنار گذاشت. به زحمت بلند شد. دریچه‌ی هوای دودکش را تنظیم کرد و سه بیلچه زغال سنگ ریخت داخل بخاری...


خرید کتاب مگره و مرد اسرارآمیز
جستجوی کتاب مگره و مرد اسرارآمیز در گودریدز

معرفی کتاب مگره و مرد اسرارآمیز از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مگره و مرد اسرارآمیز


 کتاب آخرین کودک
 کتاب حق نگه دار ابلهان
 کتاب آپارتمانی در پاریس
 کتاب خانه ای کف دریاچه
 کتاب گمشده
 کتاب مرگ