کتاب وحشت در خیابان وست اند

اثر نیکلاس مه یر از انتشارات هرمس - مترجم: محمدعلی ایزدی-داستان تریلر

دوست عزیزم، این‌قدر تعجب نکن. خواندن فکر تو خیلی هم مشکل نبود. من تو را دیدم که پشت میز تحریرت نشسته‌ای و داری نوشته‌هایت را مرتب می‌کنی . ناگهان با چیزی روبرو شدی که آن را فراموش کرده بودی؛ خشکت زد؛ آن را برداشتی خواندی و ناباورانه سرت را تکان دادی؛


خرید کتاب وحشت در خیابان وست اند
جستجوی کتاب وحشت در خیابان وست اند در گودریدز

معرفی کتاب وحشت در خیابان وست اند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب وحشت در خیابان وست اند


 کتاب آخرین کودک
 کتاب حق نگه دار ابلهان
 کتاب آپارتمانی در پاریس
 کتاب خانه ای کف دریاچه
 کتاب گمشده
 کتاب مرگ