کتاب پرونده ی کولینی

اثر فردیناند فون شیراخ از انتشارات نیلوفر - مترجم: کامران جمالی-داستان تریلر

بعدها همه به يادشان می‌آمد، پيشخدمت‌های طبقه، هر دو خانم مسن در آسانسور، زن و شوهر در راهرو طبقه‌ی چهارم؛ گفتند، مرد غول‌پيكر بود و همه از بو صحبت می‌كردند: بوی عرق. كولينی با آسانسور به طبقه‌ی چهارم رفت. دنبال شمار‌ه‌ی اتاق گشت، اتاق شماره‌ی ۴۰۰، «سوئيت براندنبورگ»، در زد. «بله؟» مردی كه ميان چهارچوب در ايستاده بود ۸۵ سال داشت، اما بسيار جوان‌تر از آن می‌نمود كه كولينی انتظارش را داشت. عرق از پشت گردن كولينی سرازير شد... ؛


خرید کتاب پرونده ی کولینی
جستجوی کتاب پرونده ی کولینی در گودریدز

معرفی کتاب پرونده ی کولینی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پرونده ی کولینی


 کتاب مخمصه
 کتاب دزد
 کتاب مردی با لباس قهوه ای
 کتاب لرد اجور می میرد
 کتاب آب های شمال
 کتاب سفیدبرفی باید بمیرد