کتاب پول کثیف

اثر جیمز هدلی چیس از انتشارات تمدن علمی - مترجم: محمود بهفروزی-داستان تریلر

کیف دستی خانم موطلایی ناشناس در کابین تلفن جا مانده بود .در شیشه ای را باز کردم و برای آن که تظاهر کنم در حال تلفن کردن هستم،گوشی را به گوشم چسباندم ،با دست دیگرم کیف دستی را باز کردم و چشمم به یک بسته اسکناس افتاد.درست در لحظه ای که آن را در جیبم فرو میبردم سایه ای در آیینه کوچک بالای کابین تکان خورد .سرم را بالا آوردم ؛خانم موطلایی آنجا بود....پشت سرم ایستاده بود و نگاهم می کرد


خرید کتاب پول کثیف
جستجوی کتاب پول کثیف در گودریدز

معرفی کتاب پول کثیف از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پول کثیف


 کتاب دختر خوب
 کتاب داستان های گربه ای
 کتاب مامور سری
 کتاب پیش از آنکه بخوابم
 کتاب وقتی رفت
 کتاب بیمار خاموش