کتاب چاقو

اثر یو نسبو از انتشارات چترنگ - مترجم: سینا شاه بابا-داستان تریلر

چاقو آخرین رمان جنایی یو نسبو از سری کارآگاه هری هوله است.
درست همزمان با آزاد شدن محکومی قدیمی که هری را تهدید کرده بود، یکی از نزدیکان هوله به قتل می‌رسد. در مسیر پرپیچ‌وخم داستان رازهای کوچک و بزرگی برملا می‌شود و با هرکدام از آن‌ها مظنون تازه‌ای به پرونده اضافه می‌شود. هوله این‌بار نه‌فقط با دشمنی دیرین، که با ژرف‌ترین ترس‌های خودش نیز روبه‌رو می‌شود و درست پس از تاریک‌ترین لحظه‌هاست که روشنایی می‌دمد.


خرید کتاب چاقو
جستجوی کتاب چاقو در گودریدز

معرفی کتاب چاقو از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چاقو


 کتاب کراس، کارآگاه جوان 1
 کتاب مگره و بانوی سالخورده
 کتاب مگره و خبرچین
 کتاب اجساد پنهان
 کتاب چاقو
 کتاب بر اساس یک داستان واقعی