کتاب های تریلر

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های تریلر در جهان
 کتاب کراس، کارآگاه جوان 1

کتاب کراس، کارآگاه جوان 1

اثر جیمز پترسون از انتشارات پرتقال


 کتاب مگره و بانوی سالخورده

کتاب مگره و بانوی سالخورده

اثر ژرژ سیمنون از انتشارات دیبایه


 کتاب مگره و خبرچین

کتاب مگره و خبرچین

اثر ژرژ سیمنون از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب


 کتاب اجساد پنهان

کتاب اجساد پنهان

اثر کرولاین کپنس از انتشارات میلکان


 کتاب چاقو

کتاب چاقو

اثر یو نسبو از انتشارات چترنگ


 کتاب بر اساس یک داستان واقعی

کتاب بر اساس یک داستان واقعی

اثر دلفین دوویگان از انتشارات فرمهر


 کتاب توریست فاجعه گرد

کتاب توریست فاجعه گرد

اثر یون کو ایون از انتشارات سیزده


 کتاب همسری در طبقه بالا

کتاب همسری در طبقه بالا

اثر ریچل هاوکینز از انتشارات نشر نون


 کتاب در اعماق آب

کتاب در اعماق آب

اثر پیتر کوریس از انتشارات قطره


 کتاب دوشیزگان

کتاب دوشیزگان

اثر الکس میخائلیدس از انتشارات سنگ