کتاب های تریلر

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های تریلر در جهان
 کتاب بر اساس یک داستان واقعی

کتاب بر اساس یک داستان واقعی

اثر دلفین دوویگان از انتشارات فرمهر


 کتاب توریست فاجعه گرد

کتاب توریست فاجعه گرد

اثر یون کو ایون از انتشارات سیزده


 کتاب همسری در طبقه بالا

کتاب همسری در طبقه بالا

اثر ریچل هاوکینز از انتشارات نشر نون


 کتاب در اعماق آب

کتاب در اعماق آب

اثر پیتر کوریس از انتشارات قطره


 کتاب دوشیزگان

کتاب دوشیزگان

اثر الکس میخائلیدس از انتشارات سنگ


 کتاب مادرشوهر

کتاب مادرشوهر

اثر سالی هپ ورث از انتشارات مات


 کتاب پروژه ی هیل مری

کتاب پروژه ی هیل مری

اثر اندی وییر از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب داستان های اساطیری کافکا

کتاب داستان های اساطیری کافکا

اثر فرانتس کافکا از انتشارات چاپخش


 کتاب رزگلد عزیزم

کتاب رزگلد عزیزم

اثر استفانی روبل از انتشارات کانیار


 کتاب توطئه میکروبی در نیویورک

کتاب توطئه میکروبی در نیویورک

اثر رابین کوک از انتشارات البرز