کتاب های تریلر

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های تریلر در جهان
 کتاب Things We Never Got Over

کتاب Things We Never Got Over

اثر لوسی اسکور از انتشارات معیار علم


 کتاب قلمرو

کتاب قلمرو

اثر یو نسبو از انتشارات چترنگ


 کتاب As Good as Dead

کتاب As Good as Dead

اثر هالی جکسون از انتشارات معیار علم


 کتاب Good Girl, Bad Blood

کتاب Good Girl, Bad Blood

اثر هالی جکسون از انتشارات معیار علم


 کتاب Fight Club

کتاب Fight Club

اثر چاک پالانیک از انتشارات معیار علم


 کتاب One of Us Is Lying

کتاب One of Us Is Lying

اثر کارن ام مک منس از انتشارات معیار علم


 کتاب One of Us Is Next

کتاب One of Us Is Next

اثر کارن ام مک منس از انتشارات معیار علم


 کتاب زیر تختخواب و داستان های ترسناک دیگر

کتاب زیر تختخواب و داستان های ترسناک دیگر

اثر مکس برلیر از انتشارات برکه


 کتاب سه شنبه گذشت

کتاب سه شنبه گذشت

اثر نیکی فرنچ از انتشارات کتاب مجازی


 کتاب Bird box

کتاب Bird box

اثر جاش ملرمن از انتشارات آمه