کتاب آخرین ضربه خنجر

اثر الری کوئین از انتشارات نشر ویدا - مترجم: محبوبه موسوی-داستان تریلر

الری کویین، نویسندۀ داستانهای پلیسی است.
نگاه کرد به صورت و لبهای کلیرکه آثار اضطراب قبل از تصادف در آن پیدا بود: کلیر
بعد به سمت بالای جاده خلوت دوید
ناگهان سر خورد و با شدت به زمین افتاد. آرنج دست راست و مفصل رانش از شدت درد تیر کشید ولی بلند شد و باز هم دوید. حدود صد پا پایین تر از طول جاده،معجزه به شکل پرچینی چوبیزیر پوشش سفید برف نمایان شد. ردیف درختان یخ زده و پشت آنها چراغهای خانه ای کوچک.


خرید کتاب آخرین ضربه خنجر
جستجوی کتاب آخرین ضربه خنجر در گودریدز

معرفی کتاب آخرین ضربه خنجر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آخرین ضربه خنجر


 کتاب اولین اشتباه
 کتاب شکار تمام عیار
 کتاب بقایای تمام عیار
 کتاب فرار از دیوونه خونه
 کتاب هدیه ای که باقی ماند
 کتاب سفر به دوزخ