کتاب دیگر به جنگل نمی رویم

اثر مری هیگینز کلارک از انتشارات هاشمی - مترجم: جبرائیل نعمت زاده-داستان تریلر

از زمانی که لاری کنیون کوچولو، دخترک چهارساله، چهار زانو روی کف اتاق نشسته بود و در سالن اتاقک کوچک اسباب‌بازی خودش، مبل‌ها را جابه‌جا می‌کرد، ده دقیقه بیشتر نمی‌گذشت. از بس که تنها بازی کرده بود، حسابی خسته شده بود و دلش می‌خواست به استخر برود؛


خرید کتاب دیگر به جنگل نمی رویم
جستجوی کتاب دیگر به جنگل نمی رویم در گودریدز

معرفی کتاب دیگر به جنگل نمی رویم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دیگر به جنگل نمی رویم


 کتاب سه منجی 1
 کتاب لمس
 کتاب قطار سریع السیر توکیو
 کتاب تعقیب شبح
 کتاب گودال
 کتاب جن زده در میلک